МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.03.17
Хууль, эрх зүй

УИХ-ын гишүүд ЦЕГ, АТГ, Тагнуулын байгууллагуудад бичиг хүргүүлнэ

УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Амгалан энэхүү ноцтой мэдээллүүдийг ил тод болгох ёстой. Хилээр ийм их хэмжээний мөнгө орж ирсэн эсэх, тухайн мөнгийг юунд зарцуулсан, ямар зориулалттай байсан зэрэг асуудлуудыг хууль хяналтын байгууллага шалгах ёстой. ҮАБЗ үндсэн чиг үүргээ биелүүлж байна уу эсвэл аюулгүй байдалд заналхийлэх зүйл хийж байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй гэлээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ