МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.03.17
Хууль, эрх зүй

Б.Энх-Амгалан: Шүүхийн хараат бус байдал алдагдсан

УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Амгалан: 

Хүний эрх, эрх чөлөө шудрага шүүхээр шүүлгэдэг байх ёстой зарчмыг гол удирдлагаа болгосон. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан энэ оны гуравдугаар сарын нэгнээс хэрэгжиж эхэлсэн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ