МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.05.14
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ

УИХ-ын гишүүн Т.Энхтүвшин: 

Цар тахалтай аж ахуй нэгж хүнд байгаа энэ үед нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулах нь зүйтэй. Өнгөрсөн онд Засгийн газраас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 100 хувь хөнгөлсөн. Мөн 2020 оны 10 сараас 2021 оны нэг сар хүртэл 5 хувь хөнгөлсөн байдаг.

ШИНЭ МЭДЭЭ