МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболорын санаачилсан “Хүлэмж-40” төсөл амжилттай хэрэгжиж байна
2021.08.18
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболорын санаачилсан “Хүлэмж-40” төсөл амжилттай хэрэгжиж байна

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболор Сэлэнгийнхээ хөдөлмөрч өрхүүдийг дэмжих зорилгоор олон төсөл, хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлдэг.

Тэгвэл цар тахлын хүнд үед хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх хүсэлтэй иргэдэд зориулан эхлүүлсэн "Хүлэмж" төсөл нь амжилттай үргэлжилж, өрхийнхөө амжиргааг дээшлүүлж байна. Уг төсөлд хамрагдсан ногоочид эхнээсээ үр шимээ хүртэж эхэлжээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ