https 72

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ малын эмч нараа дэмжин ажиллана
2021.09.06
Орон нутгийн хөгжил

УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ малын эмч нараа дэмжин ажиллана

Тэрээр "Шинэ хөдөө" төслийн хүрээнд аймгийнхаа 70 малын эмчид өвөл, хаврын иж бүрэн хувцас хэрэгсэл гардууллаа.

Мөн мал эмнэлгийн нэгдсэн системээс малын гарал үүсэл, эрүүл мэнд, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг шууд хийх боломжтой таблет, хэвлэгчийг олгов. Хүн амын хүнсний хэрэглээний гол нэрийн бүтээгдэхүүн, үндэсний баялаг болсон мал сүргийнхээ эрүүл мэндийг хариуцдаг малын эмч нараа цаашид ч дэмжин ажиллах болно гэдгээ гишүүн илэрхийллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ