2021.09.09
Хууль, эрх зүй

Б.Энхбаяр: Ерөнхийлөгч шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн сахилгын хорооны томилгоонд оролцохгүй гэсэн нь зөв алхам

Б.Энхбаяр: 

Шүүх эрх мэдэл дэх нөлөөллөөс татгалзаж байна гэсэн ойлголтын зөрүү гарсан байна. Энэ нь шүүгчийн томилхоосоо татгалзлаа гэж ойлгоод байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ