2021.10.25
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Б.Бат-Эрдэнэ: Аливаа стандартыг зөв гаргах ёстой

ШӨХТГ-ын дарга Б.Бат-Эрдэнэ: 

Хувийн машин ихсэж такси хэрэглээ буурсан үзүүлэлт байдаг. Улаанбаатар хот дараа жилээс таксигүй болно.

ШИНЭ МЭДЭЭ