МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.27
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Ч.Ундрам: Хүүхэд бүрт амьдралын тэгш гарааны боломж олгох ёстой

Ч.Ундрам:

Өнгөрсөн хаврын чуулганаар боловсролын багц хуулийг  өргөн барьсан. Анх удаа боловсролын хуулийг багцаар нь шинэчилсэн найруулга хийх гэж байна. Дээд, бага дунд, ерөнхий боловсролын хууль, судалгааны тухай, хүмүүнлэгийн тухай гэсэн таван хууль багтаж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ