МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.11.06
Эдийн засаг, Худалдаа

Ж.Ганбаатар: Үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт нь сонгуулийн мажоритар тогтолцооны үр дагавар юм

Ж.Ганбаатар: 

Жил бүр төсөв дээр аудит дүгнэлт гаргадаг. Аудит болохгүй байгаа зүйл, анхаарах зүйл болон буцаад төсөвт дарамт болох зүйлд аудит дүгнэлт гаргадаг. 

ШИНЭ МЭДЭЭ