Жаргалсайхан

ХУНАН

Албан тушаал
Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга
Мэргэжил
Эрх зүйч
Салбар
Хууль, эрх зүй
Туршлага
17 жил
2021.09.13
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Хүний эрхийг хангах тогтолцоо, хүний эрх

Ж.Хунан: 

Монгол Улсын түүхэнд сүүлийн 30 жил Хүний эрхийн асуудлаар том том ажлууд хийгдсэн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ