Жаргалсайхан

ХУНАН

Албан тушаал
Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга
Мэргэжил
Эрх зүйч
Салбар
Хууль, эрх зүй
Туршлага
17 жил
2021.05.24
Хүний эрх

Дотуур байранд хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна

Ж.Хунан: 

Дотуур байранд хүүхдийн эрхийг ноцтой зөрчиж байгаа тохиолдлууд гарч байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ