Жаргалсайхан

ХУНАН

Албан тушаал
Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга
Мэргэжил
Эрх зүйч
Салбар
Хууль, эрх зүй
Туршлага
17 жил
2021.10.25
Хүний эрх

Ж.Хунан: Хүнийг шүүхээс өмнө ялалдаг асуудал түгээмэл болсон

Ж.Хунан: 

Олон нийтийн сошиал хэрэгсэл эрчимжиж, технологийн хөгжилтэй холбоотой хүнийг шүүхээс өмнө ялалдаг асуудал түгээмэл болоод байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ