2022.05.26
Хүний эрх

Холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дахин боловсруулах ёстой гэж үзэж байна

Монголын Эмнести Интернэшнлийн Монгол дахь салбарын Гүйцэтгэх захирал Б.Алтантуяа: Холбоо, сангийн тухай хуулийн төсөлд орсон заалтуудыг иргэний нийгмийн байгууллагууд эсэргүүцэж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ