Жаргалсайхан

ХУНАН

Албан тушаал
Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга
Мэргэжил
Эрх зүйч
Салбар
Хууль, эрх зүй
Туршлага
17 жил
2022.05.27
Хүний эрх

2020 онд 333 хүүхэд бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болжээ

ШИНЭ МЭДЭЭ