Жаргалсайхан

ХУНАН

Албан тушаал
Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга
Мэргэжил
Эрх зүйч
Салбар
Хууль, эрх зүй
Туршлага
17 жил
2022.06.15
Хууль, эрх зүй

"Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт"

Нээлттэй хором: "Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт"

ШИНЭ МЭДЭЭ