МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.06.20
Эрүүл мэнд

ДЭМБ умайн хүзүүний хорт хавдрын дархлаажуулалтыг нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллана

ШИНЭ МЭДЭЭ