2022.07.05
Орон нутгийн хөгжил

Л.Оюун-Эрдэнэ: Засгийн газар 2023 оноос орон нутагт цалингийн нэгдсэн систем хэрэгжүүлж залуусыг дэмжинэ

ШИНЭ МЭДЭЭ