МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.07
Гадаад харилцаа

Сургалтад хамрагдах эмч, эмнэлгийн ажилтнуудыг сонгохдоо нээлттэй шударга зарчмыг баримтлах болно

Энэхүү сургалтын хөтөлбөртэй холбогдуулан УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболор Сэлэнгэ аймгийн 17 сум, 6 тосгон бүрээр орж, эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг мэдээллээр хангаж, санал, хүсэлтийг сонслоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ