МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.22
Орон нутгийн хөгжил

Завхан аймагт 3000 шоо метр хүчин чадал бүхий цэвэрлэх байгууламж барина

ШИНЭ МЭДЭЭ