МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.04
Зам, Тээвэр

Ж.Сүхбаатар сайд: 318 тэрбумаар 457 автобус авах нь авилга хээл хахуультай холбоотой

ШИНЭ МЭДЭЭ