МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.04
Орон нутгийн хөгжил

Говь-Алтай аймагт өвөлжилт, хаваржилт хүндэрч болзошгүй байна

ШИНЭ МЭДЭЭ