МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.04
Улстөр

УИХ-ын гишүүн Б.Баярсайхан: УИХ-+ын гишүүд ёс зүйтэй байх нь төрдөө итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлнэ

ШИНЭ МЭДЭЭ