2022.10.04
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Д.Дэлгэрсайхан: Бүртгэлийн ажилтан иргэний цээж зургийг бүртгэлийн системд оруулж үйлчилгээ үзүүлнэ

ШИНЭ МЭДЭЭ