МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Булган аймгийн иргэд хадлангаа хурааж байна
2022.10.24
Орон нутгийн хөгжил

Булган аймгийн иргэд хадлангаа хурааж байна

Шинэ Хөдөө Булган Хөтөлбөрийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтаар Булган аймагт 50 морины хүчтэй 9 ширхэг хадлангийн тоног төхөөрөмжийг сумдад нийлүүлсэн билээ.

Түүний нэг сум нь Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сум юм. Сумдад иргэд нөхөрлөл, бүлэг, хоршоо хэлбэрээр ажилладаг. Хишиг-Өндөр сумын 3-р багийн иргэн Ж. Сүхбаатар 15 га талбайд ногоон тэжээл тариалж, 20 га талбайгаас хадлангаа авчээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ