МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.25
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

МУЗН гурван жилийн хугацаанд 8 тэрбум төгрөгийн тусламж үзүүлжээ

ШИНЭ МЭДЭЭ