МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.02
Улстөр

НҮБ-ын дур зоргоор саатуулах асуудал хариуцсан ажлын хэсгийн тайлангийн мөрөөр шалгах шаардлагатай

ШИНЭ МЭДЭЭ