МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.10
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Архивын ерөнхий газар нийт архивын 30 хувиа цахимжуулаад байна

ШИНЭ МЭДЭЭ