МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023 онд Завхан аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 40 төсөл арга хэмжээ хэрэгжинэ
2022.11.14
Эдийн засаг, Худалдаа

2023 онд Завхан аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 40 төсөл арга хэмжээ хэрэгжинэ

2023 онд Завхан аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 127.8 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 40 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжинэ.

ШИНЭ МЭДЭЭ