МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.14
Орон нутгийн хөгжил

Л.Мөнхбаатар: Хөвсгөл аймагт "Шинэ хөдөө" төсөл үр дүнгээ өгч эхэллээ

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатарын санаачилгаар Хөвсгөл аймагт улсын төсвийн санхүүжилтээр “Шинэ хөдөө” төсөл өнгөрсөн оноос хэрэгжиж эхэлсэн.

"Шинэ хөдөө" төсөл нь иргэдийг ажилтай орлоготой болгох, ХАА-н үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар ажлын байр бий болгох, ХАА-н чадамжид суурилсан үйлдвэрлэл явуулах, хүний нөөцийг чадавхжуулах, малын чанарыг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, цөм сүрэг бүрдүүлэх, эрчимжсэн аж ахуйн техник технологийн шинэчлэлийг үе шаттай хэрэгжүүлж, бүтээмж үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилготой.

ШИНЭ МЭДЭЭ