МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.15
Орон нутгийн хөгжил

Хөвсгөл аймгийн боловсрол, соёлын салбарт тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Энэхүү хөтөлбөр нь 2020 онд Боловсрол, соёлыг дэмжих хөтөлбөрийг анх удаа хэрэгжиж 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 39 байгууллага хамрагдаж байсан бол 2021 онд 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 66 байгууллага хамрагдсан байна.

Харин энэ жилийн тухайд 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 41 байгууллага хамрагдаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ