2022.11.28
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Банк иргэнээс 69 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолт шаарддаггүй болно

“и-Монгол”-оос авсан лавлагаа, тодорхойлолтоо заавал хэвлэж, цаасан хэлбэрээр банканд өгч үйлчилгээ авдаг байсан бол одоо банкны үйлчилгээний ажилтан, эдийн засагч иргэнээс зөвшөөрөл авч, тус системээс мэдээллийг нь файл (pdf) хэлбэрээр татаж аваад, үйлчилгээ үзүүлдэг боллоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ