2023.01.20
Хууль, эрх зүй

Х.Нямбаатар: Авилгалын гэмт хэргийн улмаас жилд 100 орчим тэрбум төгрөг хураагддаг

Х.Нямбаатар: Гэмт хэргийн улмаас хураагдсан мөнгийг шаардлагатай хөрөнгө оруулалт зарцуулах чиглэлийг ерөнхий сайд өгсөн.

ШИНЭ МЭДЭЭ