МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.02.06
Орон нутгийн хөгжил

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сум гал унтраах автомашинтай боллоо

Улс орны эдийн засаг, төсөв хөрөнгийн хязгаарлагдмал нөхцөл байдалд гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд манлайлал санаачилга гаргаж ажиллах явдал чухал юм.

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболорын Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газрыг улсын хэмжээнд жишиг болгох санаачилга бодитой хэрэгжиж байна. Тэрээр Шаамар суманд гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин шийдвэрлэж гардуулан өглөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ