МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг танилцууллаа
2023.03.23
Эдийн засаг, Худалдаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг танилцууллаа

УИХ-ын ээлжит /2023,03,23/-ны өдрийн чуулганаар Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2022 оны биелэлт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилт, Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг сонслоо.

Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Ч.Хүрэлбаатар Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2022 оны биелэлт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилт, Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг танилцууллаа.

УИХ-ын гишүүн Ц.Цэрэнпунцаг байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг танилцууллаа.

Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого, Хүний хөгжлийн бодлого, Эдийн засгийн бодлого, Засаглалын бодлого, Ногоон хөгжлийн бодлого, Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого гэсэн 6 бүлэг, 23 зорилго, 300 төсөл, арга хэмжээ тусгагдсан. Төлөвлөгөөний биелэлт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар дунджаар 67.5 хувь байна. Энэ нь 2022 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилттэй харьцуулахад 19.4 хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 300 төсөл, арга хэмжээнээс 77 арга хэмжээ үр дүнтэй хэрэгжсэн буюу 100 хувийн биелэлттэй, 118 төсөл, арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 70-99 хувийн биелэлттэй, 83 арга хэмжээ эрчимжүүлэх шаардлагатай буюу 30-69 хувийн биелэлттэй, 22 арга хэмжээ үр дүнгүй буюу 0-29 хувийн биелэлттэй тус тус үнэлэгдсэн байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ