МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.05.12
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Цагаан-Уул сум шилэн кабелийн өндөр хурдны интернетэд холбогдлоо

  • Хөвсгөл аймаг: Цагаан-Уул сум шилэн кабелийн өндөр хурдны интернетэд холбогдлоо.
  • Цагаан-Уул суманд хилийн цэргийн анги байгуулна.
  • Хилийн дэглэмийн зөрчлийг бууруулахын тулд шинээр хилийн анги байгуулна.
  • Эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ