Улсын бүртгэлийн байгууллага "Шүгэл ажиллагаа"-нд нэгдэв
2023.06.05
Улстөр

Улсын бүртгэлийн байгууллага "Шүгэл ажиллагаа"-нд нэгдэв

Монгол Улсын Засгийн газар, Авлигатай тэмцэх газраас “Авлигатай тэмцэх таван ажиллагаа”-ны нэг арга хэмжээ болох “Шүгэл ажиллагаа”-г хэрэгжүүлж буй.

Авлигын эсрэг үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог ханган хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг уриалсан соён гэгээрүүлэх аянд Улсын бүртгэлийн байгууллага нэгдлээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ