МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.06.16
Зам, Тээвэр

Хэлэлцүүлэг: Төсвийн шинэчлэл

Монгол Улсын ЗГ-ын гадаад өр 31.9 их наяд төгрөгт хүрлээ. Хэрэв Монголын төр төсвийн шинэчлэлийг яаралтай эхлүүлж, үр ашиггүй, тооцоо судалгаагүй төсөв баталж, эрэмбэ дараалалгүй хөрөнгө оруулалтыг хийж, төсвөө алдагдалтай баталсаар байвал МОНГОЛ УЛС дампуурахад ойрхон байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ