МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Зорилтот бүлгийн 700 өрхөд нүүрсний дэмжлэг үзүүллээ
2023.12.12
Орон нутгийн хөгжил

Зорилтот бүлгийн 700 өрхөд нүүрсний дэмжлэг үзүүллээ

УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан, Т.Энхтүвшин нар дөрөв дэхь жилдээ Сайншанд, Замын-Үүд сумын зорилтот бүлгийн 700 өрх тус бүрт 1 тонн нүүрсний дэмжлэг үзүүллээ.

Дэмжлэгт хамрагдаж байгаа өрхийн судалгааг аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, сум, багийн Засаг даргын ажлын албатай хамтран гаргаж нүүрс түлээ нэн шаардлагатай байгаа тухайн өрхөд тээвэрлэн буулгаж өгч байна. Мөн 2020-2024 оны хугацаанд зоритод бүлгийн нийт 2400 гаруй тонн нүүрсийг олгосон байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ