МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2024.01.29
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Ж.Ганбаатар: Бодлогын хүү өндөр байх нь бизнес эрхлэгчдэд халгаатай

Ж.Ганбаатар: "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК бүтээн байгуулалт хийж, иргэдийн хувьцааны үнэ цэнийг өсгөх ёстой.

ШИНЭ МЭДЭЭ