МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2024.01.31
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Орон нутаг өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төслийг засгийн газарт хүргүүллээ

Шинэ хөдөө хөтөлбөрөө боловсруулахаар Төв, Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Хэнтий, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгуудаар тойрч ажилласан.

ШИНЭ МЭДЭЭ