МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2024.02.14
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

“3+...” хэлэлцүүлэг: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал

ШИНЭ МЭДЭЭ