МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2024.03.10
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Олон улсын шаардлагад нийцсэн уул уурхай эрдэс баялагийн мэдээллийн сан бүрдүүлхээр ажиллаж байна

Уул Уурхай эрдэс баялагийн өнгөрсөн ба одоо...

ШИНЭ МЭДЭЭ