МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2024.03.21
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Т.ЭНХТҮВШИН: Малгүй болсон иргэдийг бүртгэж, малжуулах ажлыг хийх шаардлагатай

ШИНЭ МЭДЭЭ