МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2024.03.21
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Т.ЭНХТҮВШИН: ГОВИЙН БҮС АЖ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨГЖИХ БҮРЭН БОЛОМЖТОЙ

ШИНЭ МЭДЭЭ