2024.04.20
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

БОАЖЯ: Аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө оруулалт хоёр дахин нэмэгдсэн

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ НУТГИЙН ИРГЭД, БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД АШИГ ШИМИЙГ БОДИТООР ХҮРТДЭГ ТОГТОЛЦООРУУ БИД ЯВЖ БАЙНА.

ШИНЭ МЭДЭЭ