МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

АВТОМАШИН ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ
2024.05.08
Орон нутгийн хөгжил

АВТОМАШИН ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газар, Мал эмнэлгийн газар, Хатанбулаг сумын эрүүл мэндийн төвд аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нийлүүлж буй автомашиныг албан хаагч нарт гардуулан өглөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ