МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн анхдугаар чуулган өнөөдөр болно
2024.05.17
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн анхдугаар чуулган өнөөдөр болно

Монгол Улсын нийт хүн амын 28 хувийг 15-34 насны залуучууд эзэлдэг бөгөөд үүний 44 хувь нь нийслэлд 51,5 хувь нь орон нутагт, 4,5 хувь нь гадаад улс оронд амьдарч байна.

Мөн залуучуудын 44,5 хувь нь дотоодын ажиллах хүчийг бүрдүүлж байгаа бөгөөд хөдөө аж ахуйн салбарын 29,8 хувийг, уул уурхайн салбарын 45,2 хувийг нь, барилгын салбарын 44,6 хувийг, харилцаа холбооны салбарын 60,9 хувийг, боловсролын салбарын 34,2 хувийг, эрүүл мэнд, нийгмийн салбарын 40,1 хувийг тус тус 34 хүртэлх насны залуучууд эзэлж байна.

Салбар бүрт ажиллаж, хөдөлмөрлөж буй залуу мэргэжилтэн, албан хаагчдыг дэмжих тусгайлсан бодлого, үйл ажиллагаа дутмаг байдаг учраас тухайн ажлын байран дээр хөгжих, дэвших боломж хязгаарлагдмал байхын зэрэгцээ бусад салбартай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, үйл ажиллагаагаа уялдуулдаггүй сул талтай. Ийм учраас салбар бүрийн залуу албан хаагчдын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах хэрэгцээ шаардлага ихээхэн тулгарч байсан билээ.

Энэ хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулсан Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөл нь 2021 оны 01 дүгээр тогтоолоороо улсын болон орон нутаг, төрийн бүх шатны байгууллагууд, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад залуучуудын сайн дурын үүсэл, санаачилгаар нэгдсэн Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлүүдийг байгуулах шийдвэрийг гарган одоогийн байдлаар 21 аймаг, 8 дүүрэг, 56 сум, 124 хороо, Төрийн захиргааны байгууллагуудын дэргэд 78, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дэргэд 133, сонирхлын 3 зөвлөл нийт 436 зөвлөл байгуулагдан 7000 гаруй залуучуудыг нэгтгэн ажиллаж байна.

Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл нь тухайн бүс нутаг, салбар, байгууллагын залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих, эрхийг хангах, салбар хоорондын хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэр гаргах түвшинд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн үзэл бодлыг сонсох, хүндэтгэх, санал санаачилгыг дэмжих замаар залуучуудын үнэлэмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой билээ.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Соёлын яам, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн Ажлын албанаас залуучуудын өмнө үүрэг хүлээгчид, аймаг, нийслэл, дүүргийн болон төрийн захиргааны төв болон түүний дэргэдэх залуучуудын хөгжлийн зөвлөлүүд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллүүд оролцсон "YOUTH MONGOLIA" залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн анхдугаар чуулганыг 2024 оны 5-р сарын 17-ны өдөр Төрийн ордны "Их Монгол" танхимд зохион байгуулах гэж байна.

Тус чуулганаар Healthy Mongolia, Stay In Mongolia, E Mongolia, Go Mongolia, Youth Mongolia гэсэн 5 дэд сэдвийн хүрээнд залуучуудын эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, цахим ур чадварыг нэмэгдүүлэх зэрэг тулгамдаж буй асуудлуудад гарц шийдлийг тодорхойлох, залуучуудын эвлэлдэн нэгдэх, оролцох, хөгжих, Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага арга зүйгээр хангах, дэмжих жишиг хөтөлбөрийг хамтдаа хэлэлцэн боловсруулж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ