МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

"Шинэ хөдөө" төслийн хүрээнд мах болон ногооны зоорь барина
2024.04.12
Орон нутгийн хөгжил

"Шинэ хөдөө" төслийн хүрээнд мах болон ногооны зоорь барина

2023 онд улсын төсвийн 2.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “ШИНЭ ХӨДӨӨ” төслийн хүрээнд нийт 350 ИРГЭНД 3 УЛИРЛЫН ХҮЛЭМЖ, НӨХӨРЛӨЛ, ХОРШООД СУМДАД 20 ШИРХЭГ БАГА ОВРЫН ТРАКТОР БОЛОН УСНЫ НӨӨЦИЙН САВ-ыг олгосон.

Тэгвэл энэ онд 1.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар "Шинэ хөдөө" төслийн хүрээнд “МАХ БОЛОН ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРЬ”-ийг барина.

ШИНЭ МЭДЭЭ