2024.05.14
Хууль, эрх зүй

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХЭЭР УУРЛААД БАЙМААРГҮЙ БАЙНА

2020-2024 оны хооронд Монгол Улсын Засгийн газраас Авлигатай тэмцэх ажлыг явуулсанаар Авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн улмаас үүссэн 2,700,000,000,000 төгрөгийн хохирлыг буцаан төлүүлсэн

ШИНЭ МЭДЭЭ