Лувсандорж

Өлзийсайхан

Албан тушаал
Монгол Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Мэргэжил
Хууль зүйн ухааны доктор (Ph. D)
Салбар
Хууль, эрх зүй
Туршлага
28 жил

Видео

Шинэ мэдээ